Betaalvereniging Nederland neemt deel aan verschillende publiek-private samenwerkingen en speelt onder andere een grote rol in het Financial Institutes – Information Sharing and Analysis Center (FI-ISAC)

In 2003 zijn een aantal Nederlandse banken het FI-ISAC initiatief gestart. FI-ISAC staat voor Financial Institutes – Information Sharing and Analysis Center. In 2006 werden ook een aantal overheidsdiensten lid van de FI-ISAC. In datzelfde jaar werd het publiek-private programma ‘Nationale Infrastructuur tegen Cyber Crime’ gestart. Het programma zorgde ervoor dat, binnen diverse vitale sectoren in Nederland, ISAC informatieplatformen werden opgericht. Het FI-ISAC initiatief stond hiervoor model. In 2014 werden de ISAC’s formeel gekoppeld aan het Nationaal Cyber Security Center van het Ministerie van Justitie & Veiligheid. De FI-ISAC heeft relaties met het Europese FI-ISAC, het Amerikaanse FS-ISAC en het Zuid-Koreaanse Financial Security Institute.

Het belangrijkste doel van de FI-ISAC is het (vertrouwelijk) uitwisselen van informatie over IT Security en Cybercrime gerelateerde incidenten, bedreigingen, kwetsbaarheden en best practices. Elke in Nederland gevestigde organisatie vanuit de financiële sector die betalings- en/of effectenverkeer als kernactiviteit uitvoert of hier een belangrijke bijdrage aan levert, kan deelnemen middels zijn of haar information security officer en (eventuele) plaatsvervanger. De deelnemers dienen het reglement van de FI-ISAC te erkennen en te ondertekenen. De FI-ISAC maakt bij de informatie-uitwisseling gebruik van het Traffic Light Protocol van FIRST, het wereldwijde Forum for Incident Response and Security Teams.

De volgende organisaties nemen deel aan de FI-ISAC:

ABN AMRO Bank International Card Services
Achmea Bank KAS BANK
BinckBank Knab
Bank Nederlandse Gemeenten NIBC
Betaalvereniging Nederland* Rabobank
CCV Robeco
De Nederlandsche Bank SWIFT
Euroclear Triodos Bank
EuroCCP Van Lanschot
equensWorldline de Volksbank
ING Bank **Vaste overheidsdeelnemers

*   Voorzitter
** NCSC, AIVD en Nationale Politie

Contact

Hebt u vragen over FI-ISAC? Stuur dan een mail naar
fi-isac@betaalvereniging.nl

Sluiten
Woordenlijst bekijken