De Betaalvereniging houdt de ontwikkelingen van relevante wet- en regelgeving in de gaten, zodat zij leden en belanghebbenden proactief kan informeren

Op 1 januari 2016 trad de Wet Meldplicht datalekken in werking. In Nederland lopen we daarmee vooruit op Europese wetgeving. Deze wet bevat o.a. waarborgen om ervoor te zorgen dat organisaties zorgvuldig met persoonsgegevens omgaan en geeft de Autoriteit Persoonsgegevens de mogelijkheid om boetes op te leggen.

Datalekken kunt u melden bij het Meldloket Autoriteit Persoonsgegevens. Hier staat vermeld wat u precies moet doen.

Sluiten
Woordenlijst bekijken