De Betaalvereniging en haar leden hechten groot belang aan het voorkomen en het snel en adequaat oplossen van incidenten

Bij incidentmanagement spelen vele partijen een rol, zoals banken, transactieverwerkers en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Politie en Justitie spelen ook een belangrijke rol bij het opsporen van criminelen.

De Betaalvereniging en haar leden delen kennis over incidenten, zodat leden hun preventieve maatregelen en incidentmanagement-aanpak kunnen checken en waar nodig verbeteren.

Nationaal Cyber Security Centrum

De Betaalvereniging, haar leden en andere financiële instellingen delen kennis over kwetsbaarheden en incidenten in de Financial Institutions – Information Sharing and Analysis Center (FI-ISAC). De FI-ISAC wordt gefaciliteerd door het NCSC.

De Betaalvereniging en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) hebben hun onderlinge samenwerking met het NCSC geformaliseerd. Met het NCSC zijn samenwerkingsafspraken gemaakt als ook afspraken over hoe de samenwerking dient te zijn bij incidenten met veel impact.

De samenwerking gaat verder dan het delen van kennis en informatie in de FI-ISAC. Zo heeft Betaalvereniging Nederland nu ook:

  • Een fulltime NCSC liaison officer. De liaison officer legt verbinding tussen Betaalvereniging Nederland, haar leden en het NCSC, maar ook met vertegenwoordigers van andere vitale sectoren.
  • Een security-analist voor de FI-ISAC. Deze heeft als rol de invulling van het 'Analyses center' verder te versterken.
  • Een plek in de ICT Response Board (IRB). De IRB is een publiek-privaat samenwerkingsverband, dat tijdens een grootschalige ICT-crisis of -dreiging een analyse kan maken van de situatie.

Gezamenlijke activiteiten

De Betaalvereniging, haar leden en het NCSC hechten groot belang aan deze gezamenlijke activiteiten en bouwen deze verder uit. Door deze samenwerking kan de Betaalvereniging:

  • Sneller en over meer uitgebreide informatie beschikken over kwetsbaarheden en incidenten.
  • Op strategisch niveau meewerken in het cyber security-domein voor de financiële sector.
  • Sneller handelen bij incidenten en cyberdreigingen.
  • Kennis uitwisselen met experts.
Sluiten
Woordenlijst bekijken