Banken en De Betaalvereniging werken intensief samen op het gebied van veiligheid en fraudepreventie in het betalingsverkeer, met elkaar en met andere instanties

Deze samenwerking werpt zijn vruchten af. Het aantal incidenten en de schade als gevolg van verschillende criminaliteitsvormen, zoals phishing, malware en skimming neemt al jaren af. Ondanks dat phishing in 2018 is toegenomen, blijft deze fraudeschade op een laag niveau. Omdat criminelen altijd op zoek zijn naar nieuwe manieren om aan geld te komen, blijven de banken alert. Zo hebben banken tot nu toe weten te voorkomen dat fraude met mobiel bankieren voorkomt, ondanks dat mobiel bankieren een sterke opmars doormaakt.

Fraude in het betalingsverkeer

Fraude in het betalingsverkeer kent verschillende verschijningsvormen. Deze vormen verschillen ten opzichte van het betaalmiddel dat criminelen misbruiken en de methodes die zij toepassen om de fraude te plegen. Fraude met internetbankieren kan plaatsvinden als criminelen de benodigde inloggegevens en/of -codes in handen weten te krijgen. Dit kan plaatsvinden door bijvoorbeeld phishing.

Phishing is een vorm van social engineering waarin criminelen zich voordoen als de bank door middel van een e-mail of via sms en social media.
Een andere methode die criminelen inzetten, is computers van de klanten van banken te infecteren met kwaadaardige software, malware. In 2018 bedroeg de schade als gevolg van fraude met internetbankieren € 3,9 miljoen. In het gehele jaar 2012 was dat nog € 34,8 miljoen.

Actuele fraudecijfers

Kijk voor meer informatie over fraudecijfers op onze factsheet:

Interactieve factsheet

Betaalpassenfraude

Daarnaast kunnen criminelen ook via phishingmails passen in handen krijgen door te vragen de betaalpas op te sturen. De pincode is dan meestal al door het slachtoffer ingevoerd op een phishingsite van de crimineel. De totale schade met betaalpassen - waaronder gestolen en verloren betaalpassen, valse aanvragen en skimming - vertegenwoordigt ruim de helft van de totale fraudeschade in het betalingsverkeer. In 2018 bedroeg de schade door fraude met betaalpassen 4,9 miljoen euro.
In tegenstelling tot sommige andere Europese landen is de schade met creditcards in Nederland relatief laag. Een van de redenen hiervoor is dat Nederlanders hun online aankopen vooral met iDEAL betalen.

Maatregelen

Om bijvoorbeeld het skimmen van de magneetstrip op betaalpassen te bestrijden, zijn alle Nederlandse betaalpassen sinds 2012 vervangen door nieuwe exemplaren met een chip die beter beveiligd is dan de magneetstrip. Ook zijn betaalautomaten aangepast om de chip bij het pinnen te gebruiken. In het geval van skimming hebben banken het initiatief genomen om middels geo­blocking standaard het gebruik van de betaalpas buiten Europa uit te schakelen. De schade door skimming is dan ook fors afgenomen.
Bovendien investeren banken continu in effectieve monitoring­ en detectiesystemen waardoor veel fraudepogingen met internetbankieren of betaalpassen al in een vroegtijdig stadium worden gestopt.

Voorlichtingcampagnes

Verder is het van groot belang dat de klanten van de banken geïnformeerd worden en daardoor potentiële fraudepogingen kunnen herkennen. Naast de website veiligbankieren.nl ontwikkelt de Betaalvereniging daarom ook voorlichtingscampagnes zoals 'Hang op! Klik weg! Bel uw bank!' – die is uitgebreid met 'Verstuur nooit uw betaalpas!'. In deze campagne wordt klanten praktische tips aangereikt over welke stappen zij kunnen nemen in geval van twijfel over mogelijke fraudepogingen.

Sluiten
Woordenlijst bekijken