De Betaalvereniging draagt eraan bij om betalingen nog beter te beveiligen, fraude strenger aan te pakken en verstoringen te voorkomen

Het maatschappelijk belang van het elektronische betalingsverkeer in Nederland is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Daarom is fraudebestrijding van groot belang. Er zijn diverse vormen van fraude zoals phishing, skimming, shouldering et cetera. Bij de bestrijding van fraude spelen vele partijen een rol: banken, transactieverwerkers, leveranciers van betaalautomaten, merkeigenaren, maar ook ondernemers en consumenten. Politie en justitie spelen een belangrijke rol bij het opsporen van frauderende criminelen.

Fraudebestrijding

De Betaalvereniging coördineert, faciliteert en investeert in de strijd voor een veilig en betrouwbaar betalingsverkeer. Zij werkt hierbij nauw samen met de Nederlandse Vereniging van Banken en met andere belanghebbenden.

De Betaalvereniging stimuleert nieuwe ontwikkelingen om het betalingsverkeer ook in de toekomst voor alle betrokkenen veilig, stabiel en betaalbaar te houden. Hierbij werkt zij nauw samen met banken, transactieverwerkers, leveranciers, merkeigenaren, koepelorganisaties van ondernemers en consumenten, politie en justitie. Zij maakt incidentanalyses en voert de regie over fraudebestrijding.

Kenniscentrum

De Betaalvereniging evalueert incidenten en verzamelt fraudedata voor onderzoek en analyse. Op basis van dit onderzoek en deze analyse kan de Betaalvereniging fraudebeperkende maatregelen voorleggen en advies geven aan haar leden en andere belanghebbenden.

Toetsing en certificering

De Betaalvereniging registreert de betaalautomaten en certificeert de datacommunicatieverbindingen. Zij ziet erop toe dat betaalautomaten en datacommunicatieverbindingen nu en in de toekomst voldoen aan de eisen van veiligheid die wij in Nederland gewend zijn, ondanks de globalisering en verbreding van fraude.

De komende jaren krijgen wij steeds meer te maken met Europese regels en standaarden. De Betaalvereniging brengt informatie samen die daarvoor relevant is en geeft advies aan haar leden over het toepassen van die regels en standaarden. Daarbij streeft zij naar verlichting van de regeldruk en een gestandaardiseerd en efficiënt certificeringsproces.

Veiligbankieren.nl

Op veiligbankieren.nl vindt u meer informatie over de campagnes die de Betaalvereniging ontwikkelt om fraude in het betalingsverkeer te bestrijden.

Naar Veilig bankieren

Sluiten
Woordenlijst bekijken