De Betaalvereniging vervult een groot aantal collectieve, niet-competitieve taken binnen het Nederlandse betalingsverkeer

In dit kader werkt de Betaalvereniging nauw samen met haar leden en overlegt zij met hen periodiek over ontwikkelingen en werkzaamheden. Daarnaast overlegt zij proactief met vertegenwoordigers van eindgebruikers. De Betaalvereniging verricht onder meer de volgende taken.

Product consultancy

Als product consultant richt de Betaalvereniging zich op het vaststellen, beheren en aanpassen van gezamenlijke productkenmerken, standaarden en regels. Het ontwikkelen en invoeren van collectieve diensten, producten en standaarden geïnitieerd door de leden of op basis van buitenlandse best practices, behoort eveneens tot de werkzaamheden.

Verandermanagement

De Betaalvereniging vertaalt Europese eisen en ontwikkelingen op het gebied van de betaalinfrastructuur, standaarden en productkenmerken naar het nationale betalingsverkeer en zorgt ervoor dat ze ingevoerd worden.

Kwaliteitsbewaking

De Betaalvereniging stelt veiligheidseisen op voor het betalingsverkeer en certificeert marktpartijen in de betaalketen. Daarnaast houdt zij toezicht op de naleving van de regels en afspraken om de veiligheid en betrouwbaarheid van het betalingsverkeer te waarborgen en te verbeteren.

Fraudebestrijding

De Betaalvereniging regisseert de fraudepreventie in de hele betaalketen, stelt fraudestatistieken op, analyseert deze en formuleert preventiebeleid. Daarnaast coördineert zij maatregelen die fraude moeten tegengaan.

Naar Fraudebestrijding

Betalingsverkeerexpertise

De Betaalvereniging volgt de externe ontwikkelingen die voor de leden en stakeholders van belang zijn. Daartoe overlegt zij met spelers op de betaalmarkt, externe standaardisatie-instellingen en onderzoekers. De Betaalvereniging verricht samen met externe partijen onderzoek dat bijdraagt aan een grotere effectiviteit, veiligheid, betrouwbaarheid en maatschappelijke efficiency van het betalingsverkeer.

De Betaalvereniging neemt deel aan het  Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB)van De Nederlandsche Bank .
Nederlandse banken en andere aanbieders van betaaldiensten, groot- en klein-zakelijke afnemers van betaaldiensten, consumenten en diverse belangengroepen overleggen daar regelmatig over de bevordering van de maatschappelijke efficiëntie van het Nederlandse betalingsverkeer. Hierbij krijgen diverse onderwerpen de aandacht.

Voorlichting

De Betaalvereniging brengt standpunten en rapportages naar buiten, coördineert collectieve voorlichtingcampagnes en staat de media en het publiek te woord.

Sluiten
Woordenlijst bekijken