Rollen en taken

Foto: Personen slaan de handen opeen

De Betaalvereniging vervult een groot aantal collectieve, niet-competitieve taken binnen het Nederlandse betalingsverkeer. In dit kader werkt de Betaalvereniging nauw samen met haar leden en overlegt zij met hen periodiek over ontwikkelingen en werkzaamheden. Daarnaast overlegt zij proactief met vertegenwoordigers van eindgebruikers. De Betaalvereniging verricht onder meer de volgende taken:

 • Productmanagement
  Als productmanager richt de Betaalvereniging zich op het vaststellen, beheren en aanpassen van gezamenlijke productkenmerken, standaarden en regels. Het ontwikkelen en invoeren van collectieve diensten, producten en standaarden geïnitieerd door de leden of op basis van buitenlandse best practices, behoort eveneens tot de werkzaamheden.
 • Verandermanagement
  De Betaalvereniging vertaalt Europese eisen en ontwikkelingen op het gebied van de betaalinfrastructuur, standaarden en productkenmerken naar het nationale betalingsverkeer en zorgt dat ze ingevoerd worden.
 • Kwaliteitsbewaking
  De Betaalvereniging stelt veiligheidseisen op voor het betalingsverkeer en certificeert marktpartijen in de betaalketen. Daarnaast houdt zij toezicht op de naleving van de regels en afspraken om de veiligheid en betrouwbaarheid van het betalingsverkeer te waarborgen en te verbeteren.
 • Fraudebestrijding
  De Betaalvereniging regisseert de fraudepreventie in de hele betaalketen, stelt fraudestatistieken op, analyseert deze en formuleert preventiebeleid. Daarnaast coördineert zij maatregelen die fraude moeten tegengaan.
 • Betalingsverkeerexpertise
  De Betaalvereniging volgt de externe ontwikkelingen die voor de leden en stakeholders van belang zijn. Daartoe overlegt zij met spelers op de betaalmarkt, externe standaardisatie-instellingen en onderzoekers. De Betaalvereniging verricht samen met externe partijen onderzoek dat bijdraagt aan een grotere effectiviteit, veiligheid, betrouwbaarheid en maatschappelijke efficiency van het betalingsverkeer.
 • Voorlichting
  De Betaalvereniging brengt standpunten en rapportages naar buiten, coördineert collectieve voorlichtingcampagnes en staat de media en het publiek te woord.