Bestuur

Foto: Personen aan een tafel

Het bestuur van de Betaalvereniging kent negen bestuursleden: drie onafhankelijke bestuursleden, waaronder de voorzitter, en zes bestuursleden die zijn verbonden aan de leden van de vereniging.

 

 

 

 

De drie onafhankelijke bestuursleden zijn:

 • Henk Brouwer (1946), oud-directeur van De Nederlandsche Bank, voorzitter
 • Henk van den Broek (1952), oud-bestuurslid Detailhandel Nederland, vice-voorzitter
 • Mijntje Lückerath (1968), hoogleraar Corporate Governance aan Tilburg University / TiasNimbas

Namens de leden hebben zitting in het bestuur:

 • Vincent van den Boogert, Chief Customer Officer van ING Nederland (benoeming in ALV 7 juni 2017)
 • Jeroen Verrijdt (1969), Directeur Betalen bij Rabobank
 • Vacature namens ABN AMRO
 • Alexander Baas (1966), COO bij de Volksbank, namens de middelgrote banken
 • Edwin Hartog (1966), Head of Cash Management Corporates bij Deutsche Bank Nederland,
  namens de kleinere banken
 • Michel van Westen (1967), Business Executive bij Buckaroo, namens de betaalinstellingen

De Nederlandsche Bank (DNB) en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) schuiven als waarnemers aan bij de bestuursvergaderingen van de Betaalvereniging.

Bestuur Betaalvereniging Nederland

 • Piet Mallekoote (1954) is directeur van de Betaalvereniging
 • Gijs Boudewijn (1958) is adjunct-directeur
 • Marco Demmink (1961) is secretaris van het bestuur.

Onafhankelijke bestuursleden

Binnen het bestuur nemen de drie onafhankelijke leden een bijzondere positie in. De governance van de Betaalvereniging is gericht op open, objectieve en duidelijke regels die niet zwaarder zijn dan noodzakelijk. Deze governance garandeert een vrije markttoegang en biedt de mogelijkheid van een onafhankelijk beroep. Dit betekent onder meer dat de onafhankelijke bestuursleden gezamenlijk een veto hebben bij het vaststellen en wijzigen van regels ten aanzien van standaarden en van het beleid en procedures inzake certificering en toezicht. Daarnaast hebben de onafhankelijke bestuursleden een meerderheid in een beroepscommissie die belast is met arbitrage bij geschillen met de Betaalvereniging.

Benoeming

De onafhankelijke bestuursleden worden benoemd op grond van een bindende voordracht van de selectie- en benoemingscommissie. De andere leden worden benoemd op grond van een bindende voordracht van één of meerdere leden. Ieder lid met een marktaandeel van meer dan 10% heeft het recht een bestuurslid voor te dragen. Leden met een marktaandeel van minder dan 10% hebben het recht gezamenlijk maximaal drie leden voor te dragen.

De voordrachten en benoemingen geschieden met inachtneming van het bestuurdersprofiel.