Organisatie

De leden van de Betaalvereniging zijn aanbieders van betaaldiensten op de Nederlandse markt: banken, betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen. De Betaalvereniging coördineert de gemeenschappelijke taken van de leden op het gebied van infrastructuur, standaarden en gezamenlijke productkenmerken. Deze zijn gericht op een optimaal effectief, veilig, betrouwbaar en efficiënt betalingsverkeer.

Het betalingsverkeer is van groot maatschappelijk belang. Daarbij zijn transparantie, openheid en toegankelijkheid belangrijke uitgangspunten voor de organisatie en werkzaamheden van de Betaalvereniging.

Voor een maatschappelijk efficiënt en veilig betalingsverkeer besteedt de Betaalvereniging veel aandacht aan stakeholdermanagement. Tot de stakeholders worden consumenten, ondernemers en zakelijke gebruikers zoals gemeenten gerekend. De Betaalvereniging voert regelmatig overleg met vertegenwoordigers van eindgebruikers in het betalingsverkeer, zoals koepelorganisaties van ondernemers, consumentenorganisaties en andere maatschappelijke belangenorganisaties.

Totstandkoming van de Betaalvereniging Nederland

Met de invoering van een uniforme Europese betaalmarkt (SEPA of Single Euro Payments Area) zullen steeds meer betaalproducten en standaarden voor betalingsverkeer op Europees niveau worden vastgesteld. Nationale collectieve betaalproducten zullen geleidelijk verdwijnen en plaatsmaken voor Europese producten en standaarden. Ook dan blijven er op nationaal niveau collectieve taken in het betalingsverkeer bestaan. De Betaalvereniging is opgericht om deze taken voor de aanbieders in het Nederlandse betalingsverkeer te verzorgen.

Met de oprichting van de Betaalvereniging heeft de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) besloten haar operationele activiteiten op het gebied van betalingsverkeer aan de Betaalvereniging over te dragen. Het betreft onder meer haar taken ten aanzien van SEPA, betaalpassen, giraal betalen, uitgifte van rekeningnummers, en informatiebeveiliging. Currence draagt, met het verdwijnen van het merk PIN, haar regietaken rond pinnen en fraudebestrijding over. De certificering van betaalautomaten en datacommunicatienetwerken en CONNECT, het centrale meldsysteem voor storingen in het elektronische betalingsverkeer, vallen voortaan onder de Betaalvereniging. Hiermee is de Betaalvereniging in Nederland het aanspreekpunt voor collectieve zaken in het betalingsverkeer.