CONNECT

Om verstoringen in het elektronisch betalingsverkeer snel op te lossen en liefst helemaal te voorkomen, moeten verschillende partijen in de betaalketen tijdig en juist geïnformeerd worden over storingen in en onderhoud aan systemen. De Betaalvereniging levert met CONNECT een bijdrage aan deze meld- en informatiebehoefte. CONNECT is het centrale meldpunt en informatiesysteem van de Betaalvereniging voor onderhoud en storingen in het elektronische betalingsverkeer met pinpassen via betaalautomaten.

CONNECT

Informatie over onderhoud, storingen en incidenten worden via CONNECT aangemeld en bijgehouden, zodat deelnemers aan de betaalketen op de hoogte zijn van eventuele onderbrekingen bij het pinnen. Het doel is om partijen vroegtijdig te informeren en verdere onbeschikbaarheid van systemen te voorkomen.

De dienst is toegankelijk voor banken, transactieverwerkers en leveranciers van infrastructuur die bij de betaalketen voor het pinnen betrokken zijn. Zij kunnen zelf onderhoud, storingen en incidenten invoeren en bijwerken. Toonbankinstellingen (zoals winkels of restaurants) kunnen ook toegang tot CONNECT krijgen, om over onderhoud, storingen en incidenten geïnformeerd te worden.

Lees hier meer over CONNECT voor aspirant deelnemers.

In 2016 zijn in CONNECT 58 meldingen gedaan, 53 hiervan gingen over gepland onderhoud. Het aantal meldingen verschilt weinig van het aantal in voorgaande jaren.