Jaarcongres 2016

FinTech en samenwerking tussen bestaande en nieuwe spelers

Directeur van Betaalvereniging Nederland Piet Mallekoote en trendwatcher Vincent Everts

Het jaarcongres van Betaalvereniging Nederland stond dit jaar in het teken van samenwerking tussen bestaande en nieuwe spelers op de betaalmarkt. Bezoekers konden zich met iDIN online aanmelden voor het congres. iDIN is de innovatieve identificatie- en inlogdienst die Nederlandse banken samen met de Betaalvereniging hebben ontwikkeld.

De vraag is hoe onze leden met hun klanten in verbinding kunnen blijven in de digitale wereld? Hoe blijven banken relevant voor hun klant als nieuwe partijen zich tussen hen en die klant nestelen? Wat betekent het voor de klantrelatie wanneer nieuwkomers volgens de PSD2 toegang krijgen tot klantgegevens?

In de visie van de Betaalvereniging blijft samenwerking tussen alle partijen in de steeds langer en complexer wordende betaalketen, de sleutel tot efficiency en betrouwbaarheid. “Verbreding en verdieping van ons ledenbestand als gevolg van nieuwe regelgeving leidt tot meer diversiteit op de betaalmarkt. Dat is een goede zaak. Maar die toenemende diversiteit, gekoppeld aan de ongekende dynamiek in de betaalsector, stelt ook nieuwe eisen aan onze organisatie. In een wereld waarin begrippen als challengers en FinTech, blockchain en instant payments, XS2A, API’s, data analytics en digitale transformatie om voorrang strijden, lijkt een collectiviteit soms niet meer zo vanzelfsprekend. Tussen bestaande leden, de banken, nieuwe leden, betaalinstellingen, maar ook challenger banken moeten wij de verbinding tot stand brengen”, aldus Piet Mallekoote, directeur Betaalvereniging Nederland.

Steeds meer niet-bancaire, technologiegedreven bedrijven veroveren met nieuwe toepassingen een plek in het betalingsverkeer. Bestaande aanbieders en nieuwe FinTech-bedrijven proberen optimaal tegemoet te komen aan klantbehoeften. Hun technologische ontwikkelingen hebben vooral betrekking op instant payments, mobiel, blockchain en PSD2. De klant kan daarbij steeds beter zelf sturen. Dit leidt tot meer onderlinge concurrentie, maar er ontstaan ook kansen om succesvol samen te werken.

Tijdens het Jaarcongres 2016 werd verschillende bestaande spelers op de betaalmarkt gevraagd hun visie te geven op het thema ‘samenwerking’ en in het bijzonder hun samenwerking met FinTech-ondernemingen. De middag werd gepresenteerd door Roland Koopman, presentator van RTL Z.

Presentaties downloaden

De presentaties van de gastsprekers kunt u downloaden via hun persoonlijke profielen. Deze presentaties zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik van de deelnemers aan het jaarcongres. Voor iedere presentatie geldt dat die niet verder mag worden verspreid of hergebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van degene die de presentatie heeft gemaakt. U kunt de presentaties van de sprekers hier inzien:

Fotocollage van het Jaarcongres 2016: