SEPA documentatie voor Nederland

Er is verschillende SEPA documentatie beschikbaar:

 • Informatieoverzichten voor bedrijven 
  Wanneer bedrijven gebruik willen gaan maken van Europese overschrijvingen, incasso’s en/of IBAN Acceptgiro’s dan kunnen zij een aantal ondersteunende documenten via onze site downloaden.
  Lees meer…
 • Implementatierichtlijnen voor Nederland
  Deze implementatierichtlijnen zijn met name opgesteld voor bedrijven, die bij een bank in Nederland een incassocontract gesloten hebben. Deze richtlijnen bevatten aanvullende informatie/eisen op de Customer-to-Bank Implementatie richtlijnen van de EPC. Deze (technische) documenten zijn uitsluitend in het Engels beschikbaar. Lees meer…
 • Bankspecifieke informatie
  Sommige banken hebben interpretaties of verduidelijkingen aangebracht in de Implementatierichtlijnen voor Nederland. Het gaat dan bijvoorbeeld om nadere details voor de aanlevering of de rapportage van de transacties. De contactgegevens van de betreffende banken zijn onder elkaar gezet. Lees meer…
 • Consumentenbeschermende maatregelen
  Consumentenbeschermende maatregelen (CBM) zijn mogelijkheden voor rekeninghouders om de uitvoering van incassotransacties te beperken of tegen te houden. Per 1 mei 2015 zijn alle CBM beschikbaar. Indien consumenten een of meerdere consumentenbeschermende maatregelen hebben ingesteld kan het voorkomen dan een incassotransactie niet succesvol wordt verwerkt. Lees meer…
 • Reasoncodes
  Als een incassotransactie niet verwerkt kan worden, dan wordt de reden daarvan door de banken terug gemeld aan de incassant. Dit vindt plaats met behulp van reasoncodes. Lees meer …