Europese incasso

De Europese incasso is niet alleen een populaire betaalwijze voor doorlopende diensten of leveringen, maar ook voor eenmalige. Bedrijven en charitatieve instellingen bieden deze betaalwijze dan ook vaak aan hun klanten aan.

Bij een Europese incasso geeft een rekeninghouder via een machtiging toestemming aan een begunstigde om doorlopend (of eenmalig) automatisch bedragen van zijn betaalrekening (IBAN) te laten afschrijven. Bijvoorbeeld om maandelijks een factuur te betalen of een donatie te verrichten.

Hierbij maakt het niet uit in welk SEPA-land de betaler en de begunstigde hun rekeningen aanhouden, want tussen alle deelnemende banken gelden dezelfde verwerkingsregels. Er wordt namelijk op uniforme wijze geïncasseerd en is het gebruik van IBAN’s en SEPA-bestandsformaten verplicht.

Europese incassovarianten

Er zijn twee Europese incassovarianten beschikbaar. Eén die meer op de consumentmarkt gericht is en één die meer geschikt is voor de business-to-business omgeving, respectievelijk de standaard Europese incasso en de zakelijke Europese incasso.

De standaard Europese incasso

Hierbij kunnen zowel particuliere als zakelijke rekeninghouders een machtiging aan een incassant afgeven. De debiteur heeft altijd 8 weken terugboekrecht. Lees meer…

De zakelijke Europese incasso

Hierbij kunnen alleen zakelijke rekeninghouders een machtiging afgeven. De debiteur heeft geen terugboekrecht. De debiteur moet de machtiging die hij afgeeft, ook bij zijn eigen bank laten registreren. Lees meer…

(digitaal) Incassomachtigen

Een klant kan een eenmalige of doorlopende machtiging schriftelijk aan de incassant verstrekken. Daarnaast is het afgeven van een rechtsgeldige machtiging voor incasso ook online mogelijk. Meer informatie via “(digitaal) Incassomachtigen”.