IBAN-rekeningnummer

Bij de verwerking van eurobetalingen wordt gebruik gemaakt van gestandaardiseerde betaalrekeningen, die elk uniek zijn. Een dergelijk unieke betaalrekening wordt IBAN genoemd (IBAN betekent International Bank Account Number).

Elk land hanteert hierbij een eigen formaat/opbouw dat vooraf gedefinieerd is. Zo bestaat het Nederlandse IBAN uit 18 cijfers en letters.

Een Nederlands IBAN bevat het (oude) Nederlandse bankrekeningnummer van 10 cijfers (of minder), voorafgegaan door de landcode NL, een 2-cijferig controlegetal en de 4-letterige bankcode (=verkorte naam van bank).

Het Nederlandse IBAN van het bankrekeningnummer 123456789 ziet er dan als volgt uit:

Alle IBAN’s kunnen gebruikt worden voor zowel binnenlandse als grensoverschrijdende eurobetalingen.

Een rekeninghouder kan zijn eigen IBAN(s) makkelijk vinden:

  • in de internetbankieromgeving
  • in de mobiel bankieren app
  • op de bankpas
  • op het papieren rekeningafschrift

Om de kans op fraude en vergissingen van klanten te verkleinen, voeren Nederlandse banken in de loop van 2017 de IBAN-Naam Check in.