Betalen in de “Single Euro Payments Area”

Foto: Vlag van Europa

De realisatie van één uniforme Europese betaalmarkt: Single Euro Payments Area (SEPA) heeft ertoe geleid dat alle eurobetalingen in Europa zijn gestandaardiseerd.

Hierdoor worden binnenlandse betalingen en eurobetalingen in, van of naar een ander land in Europa op dezelfde wijze verwerkt. Hiervoor is het noodzakelijk dat alle nationale betaalsystemen en -infrastructuren aan dezelfde Europese standaarden voldoen.

Daarnaast zijn de rechten en plichten voor aanbieders en gebruikers van het girale betalingsverkeer vastgelegd in een Europese Verordening voor SEPA.

De European Payments Council (EPC) publiceert maandelijks op haar website een overzicht van alle banken die binnen de Europese betaalmarkt aan dit girale betalingsverkeer deelnemen. Zo wordt aangegeven welke banken aan “SEPA Credit Transfer”, “SEPA Direct Debit Core” en “SEPA Direct Debit Business-to-Business” deelnemen.

Het girale betalingsverkeer, zowel voor overschrijvingen als incasso’s in euro’s, is hierdoor meer uniform en transparant geworden. Bovendien is het onderscheid tussen binnenlands en grensoverschrijdend betalingsverkeer in euro’s komen te vervallen.