Acceptgiro

Een IBAN-Acceptgirobetaling is een betaling die plaatsvindt op basis van een papieren IBAN-Acceptgiroformulier, die door een crediteur (doorgaans een bedrijf) ter beschikking wordt gesteld.

Acceptgiro

De betaler, de debiteur, kan een IBAN-Acceptgiro via internetbankieren laten uitvoeren door het rekeningnummer van de begunstigde, het bedrag en het betaalkenmerk in de juiste velden in te voeren. Meer dan driekwart van alle IBAN-Acceptgiro’s voor consumenten wordt via internetbankieren betaald, een percentage dat elk jaar toeneemt. Kiest de debiteur niet voor internetbankieren, dan kan hij het oorspronkelijke IBAN-Acceptgiroformulier gebruiken. In dat geval moet hij meestal alleen nog zijn handtekening zetten en het formulier bij zijn bank ter verwerking aanbieden. Het aanbieden per post van papieren IBAN-Acceptgiro’s  aan de banken is de afgelopen jaren aanzienlijk afgenomen.

Dankzij een uniek zestiencijferig betalingskenmerk is de IBAN-Acceptgiro populair bij bedrijven omdat ze daarmee betalingen makkelijk en nauwkeurig met openstaande facturen in verband kunnen brengen. IBAN-Acceptgiro en Acceptgiro zijn merken van Currence. Meer informatie is te vinden op www.acceptgiro.nl.

IBAN-Acceptgiro versus Acceptgiro

De typisch Nederlandse Acceptgiro is aangepast aan nieuwe Europese regels en standaarden. De IBAN-Acceptgiro heeft in 2014 de oude Acceptgiro vervangen. De IBAN-Acceptgiro heeft eigen specificaties. Op een IBAN-Acceptgiro staan alleen IBAN-rekeningnummers van Nederlandse bankrekeningen.