Betaalvereniging Nederland heeft initiatief genomen voor PSD2 transitieplan online-kaartbetalingen

De markt maakt zich grote zorgen over de mogelijk negatieve effecten op de ‘conversie’ voor online-kaartbetalingen, met de invoering van SCA, zoals vereist in PSD2 en de RTS per 14 september. Er zijn meerdere oorzaken voor dergelijke potentieel negatieve effecten. De complexiteit van de situatie vloeit voort uit een afhankelijkheid tussen de volgende factoren:

  • Mate van gereedheid van de online merchants;
  • Beschikbaarheid van beveiligingstechnieken zoals 3D Secure v2;
  • Voorbereiding van kaarthouders en communicatie naar kaarthouders.

De Europese Bankenautoriteit (EBA) heeft aangegeven dat de toezichthouders bij wijze van uitzondering en om onbedoelde negatieve gevolgen voor sommige gebruikers van betalingsdiensten na 14 september 2019 te voorkomen, kunnen besluiten om samen te werken met betalingsdienstaanbieders en belanghebbenden om beperkte extra tijd te voorzien. Dit om kaartuitgevers in staat te stellen te migreren naar authenticatiemethoden die in overeenstemming zijn met SCA zoals in de desbetreffende Opinion van de EBA wordt beschreven, en acquirers in staat te stellen hun merchants te migreren naar oplossingen die SCA ondersteunen.

Deze flexibiliteit in het toezicht is beschikbaar op voorwaarde dat:

  • PSP's een migratieplan hebben opgesteld,
  • het plan met hun toezichthouder zijn overeengekomen, en
  • het plan op een versnelde manier zullen uitvoeren.

Op basis van de EBA Opinion is er een voortdurende dialoog tussen de Nederlandse belanghebbenden die bij deze kwestie betrokken zijn, waaronder De Nederlandsche Bank, kaartuitgevers, acquirers en vertegenwoordigers van online merchants en consumenten. Het doel van de dialoog is om de onbedoelde (negatieve) gevolgen van de invoering van SCA voor online-kaartbetalingen op korte termijn voor alle belanghebbenden in Nederland te minimaliseren. Betaalvereniging Nederland heeft het initiatief genomen voor een coördinerende rol in deze dialoog tijdens de stakeholdersvergadering van 17 juli 2019.

De uitkomsten van bovengenoemde dialoog zullen worden gebruikt als input voor de Nederlandse toezichthouder om met andere nationale toezichthouders en de EBA te discussiëren over een EU-brede vragenlijst voor belanghebbenden over de bereidheid om te voldoen aan de eisen van SCA. De uitkomsten van deze vragenlijsten zullen door de EBA worden gebruikt om de eisen aan de migratieplannen en de Europese uitroltermijn vast te stellen.

In een aantal stappen zal duidelijkheid worden verschaft over de voorwaarden voor een "managed roll-out". Te beginnen met een bericht in de komende weken over de vraag of er beperkte extra tijd zal worden voorzien voor de implementatie van SCA voor online-kaartbetalingen. De Betaalvereniging heeft hierover nauw contact met de toezichthouders.

Een 'managed roll-out'-plan moet duidelijk rekening houden met de voordelen van gedifferentieerde tijdschema's voor verschillende belanghebbenden - bijvoorbeeld voor de uitgifte- en acceptatiekant - en voor verschillende aspecten, zoals communicatie met consumenten en handelaren, implementatie en testen. De Betaalvereniging is begonnen met het opstellen van de hoofdlijnen van een Nederlands uitrolplan, waarbij gebruik wordt gemaakt van input en inspiratie uit reeds in de markt gepubliceerde roadmaps, waaronder de plannen die door de cardschemes zijn opgesteld.

Opgemerkt moet worden dat elke afwijking van de SCA-vereisten een zaak is tussen gereguleerde entiteiten en hun toezichthouder. Uiteindelijk moeten gereguleerde entiteiten daarom individuele plannen ter goedkeuring voorleggen aan hun toezichthouder. Een overkoepelende samenwerkingsaanpak is echter een voorwaarde voor de individuele plannen, om het proces zo uniform mogelijk te maken en het representatief te maken voor de Nederlandse markt als geheel door het betrekken van belanghebbenden.

Sluiten
Woordenlijst bekijken