Overheidsvordering

Overheidsinstelling

 1. Kan ik een Overheidsvordering eerder aanleveren dan de gewenste uitvoeringsdatum?

  Ja. Vraag naar de uiterste termijn bij uw bank.

 2. Kan ik als overheidsinstelling mijn huidige betaalrekening(en) gebruiken om Overheidsvorderingen te laten bijschrijven?

  Nee. Om Overheidsvorderingen te kunnen toepassen is vereist:

  1. Een speciaal hiervoor geopende betaalrekening. Op deze rekening mag geen regulier betalingsverkeer plaatsvinden;
  2. Een afzonderlijk contract met uw bank.
 3. Gelden er andere tijdlijnen voor het aanleveren en verwerken van Overheidsvorderingen dan de Standaard Europese incasso?

  Nee. De tijdlijnen zijn gelijk aan die van de Standaard Europese incasso.

 4. Hoe krijg ik als overheidsinstelling een terugkoppeling over verwerkte, geweigerde, geannuleerde posten en/of terugboekingen van een Overheidsvordering?

  Dit vindt op identieke wijze plaats als bij de Standaard Europese incasso.

 5. Hoe kom ik aan het bestandsformaat dat gebruikt wordt voor Overheidsvorderingen?

  Het bestandsformaat kunt u opvragen bij uw bank.

 6. Voor de Overheidsvordering gelden verplichte invulinstructies voor de omschrijvingsregels. Waarom is dit?

  Dit is omdat de Overheidsvordering feitelijk geen Standaard Europese incasso is. Bovendien moeten alle Overheidsvorderingen een uniforme herkenning hebben.

 7. Welk bestandsformaat wordt gebruikt voor Overheidsvorderingen?

  Het bestandsformaat voor de Overheidsvordering is gelijk aan die van de Standaard Europese incasso. In het local instrument plaatst u de code ‘NLGOV’ en in het service level field de code ‘NURG’. Om Overheidsvorderingen te kunnen toepassen is vereist:

  1. Een afzonderlijk contract met uw bank;
  2. Een speciaal hiervoor geopende betaalrekening.

  Voor de Overheidsvordering gelden verplichte invulinstructies voor de omschrijvingsregels. De invulinstructie kunt u opvragen bij uw bank.

 8. Wordt de Overheidsvordering altijd ten laste van een rekening van een particulier afgeboekt?

  Nee. Een Overheidsvordering kan uitgevoerd worden op iedere rekening die op naam staat van een natuurlijk persoon. De bestedingsruimte op deze rekening moet voldoende zijn om de afboeking te kunnen doen. De bestedingsruimte betreft alle tegoeden van een betaalrekening, zelfs de kredietruimte.

Bank

 1. Mag de debetbank eerst intern haar ‘eigen’ vorderingen verrekenen op de betaalrekening van de klant voordat de Overheidsvordering wordt uitgevoerd?

  Nee. De Overheidsvordering mag alleen toegepast worden op de situaties zoals deze in de Invorderingswet beschreven staan.

 2. Mag een Overheidsvordering geïnd worden op een ander type rekening dan een betaalrekening?

  De Overheidsvordering mag alleen uitgeoefend worden op betaalrekeningen op naam van natuurlijke personen. Overheidsvorderingen die hier niet aan voldoen moeten door de bank, binnen 5 werkdagen na aanbieding, via het gebruikelijke incassoproces worden gestorneerd.

 3. Hoe komt de overheidsinstelling aan het betaalrekeningnummer (IBAN) van mijn klant?

  De Overheidsinstelling is hiervoor verantwoordelijk. In de omschrijving van de afschrijving staat een telefoonnummer vermeld. Voor informatie over de vordering dient uw klant contact op te nemen via dat telefoonnummer.

 4. In tegenstelling tot een derdenbeslag (uitsluitend kredietsaldo) wordt bij de Overheidsvordering gekeken naar de bestedingsruimte (inclusief de kredietruimte). Waarom is dit nu anders geregeld?

  In Artikel 19 van de Invorderingswet is aan de Overheidsinstelling het recht gegeven om vorderingen te innen over het tegoed op één bankrekening. Dit is inclusief de eventueel overeengekomen kredietruimte (= bestedingsruimte).

 5. Mag ik als debetbank aparte kosten in rekening brengen bij mijn (particuliere) klant voor een Overheidsvordering?

  Nee. Er mogen geen aparte kosten in rekening worden gebracht.

Particulier

 1. Op mijn rekening heeft een afschrijving plaatsgevonden met de omschrijving Overheidsvordering. Ik heb hiervoor geen opdracht gegeven. Mag mijn bank dit zonder mijn toestemming toch afschrijven?

  Ja. De afschrijving is het gevolg van wetgeving waaraan de bank gehoor moet geven.

  In de omschrijving van de afschrijving staat een telefoonnummer vermeld. Voor informatie over de vordering dient u contact op te nemen via dat telefoonnummer.

 2. Mag de overheid een vordering van elke rekening afboeken?

  De Overheidsvordering mag alleen uitgeoefend worden op betaalrekeningen op naam van natuurlijke personen.

 3. Worden mij kosten in rekening gebracht voor de uitvoering van de Overheidsvordering?

  In de omschrijving van de afschrijving staat een telefoonnummer vermeld. Voor een antwoord op uw vraag dient u uw vraag te stellen via dat telefoonnummer.

 4. Kan ik mijn rekeningnummer laten blokkeren voor een Overheidsvordering?

  Nee. De afschrijving is het gevolg van wetgeving waaraan de bank gehoor moet geven. Conform deze wetgeving mag de bank een Overheidsvordering niet weigeren en/of blokkeren. Alleen bij onvoldoende bestedingsruimte op uw rekening kan de bank de Overheidsvordering niet uitvoeren. De bestedingsruimte betreft alle tegoeden van een betaalrekening, zelfs de kredietruimte.

 5. Als een bedrag via de Overheidsvordering door mij aan de Overheid gedeeltelijk voldaan is, wat gebeurt er verder met de vordering?

  De desbetreffende overheidsinstelling zal, eventueel voor het resterende bedrag, op een andere wijze proberen de vordering te innen. Neem contact op met de Overheidsinstelling (in de omschrijving van de afschrijving staat het telefoonnummer vermeld) of raadpleeg hun website voor meer informatie.

 6. Er staat geen geld meer op mijn rekening omdat er afschrijvingen hebben plaatsgevonden met als omschrijving “Overheidsvordering”. Kan ik deze afschrijvingen ongedaan maken?

  Nee. De afschrijving is het gevolg van wetgeving waaraan de bank gehoor moet geven. Uw bank kan de afschrijving niet ongedaan maken.

  In de omschrijving van de afschrijving staat een telefoonnummer vermeld. Voor informatie over de vordering dient u contact op te nemen via dat telefoonnummer.

 7. Er vond een eerste gedeeltelijke Overheidsvordering plaats via mijn betaalrekening. Hoe lang mag men op deze wijze doorgaan met het innen van de openstaande vordering?

  De looptijd van de Overheidsvordering is maximaal 3 maanden.

  In de omschrijving van de afschrijving staat een telefoonnummer vermeld. Voor informatie over de vordering dient u contact op te nemen via dat telefoonnummer.

 8. Net als afgelopen maand(en) is er geld van mijn betaalrekening afgeschreven met als omschrijving “Overheidsvordering”. Klopt dit wel?

  Dit kan. De Overheid mag binnen een periode van maximaal 3 maanden 2x per maand 3 Overheidsvorderingen aanleveren. Het maximumbedrag per vordering is € 166,66. Het totaalbedrag op de oorspronkelijke totaalvordering mag niet meer bedragen dan € 1.000.

  Doorgaans zal het aantal afboekingen beperkt blijven. Dit is natuurlijk afhankelijk van de bestedingsruimte op uw betaalrekening. De bestedingsruimte betreft alle tegoeden van een betaalrekening, zelfs de kredietruimte.

  In de omschrijving van de afschrijving staat een telefoonnummer vermeld. Voor informatie over de vordering dient u contact op te nemen via dat telefoonnummer.

 9. Deze maand is voor de tweede keer geld van mijn betaalrekening afgeschreven met als omschrijving “Overheidsvordering”. Klopt dit wel?

  Dit kan. De Overheid mag binnen een periode van maximaal 3 maanden 2x per maand 3 Overheidsvorderingen aanleveren. Het maximumbedrag per vordering is € 166,66. Het totaalbedrag op de oorspronkelijke totaalvordering mag niet meer bedragen dan € 1.000.

  Doorgaans zal het aantal afboekingen beperkt blijven. Dit is natuurlijk afhankelijk van de bestedingsruimte op uw betaalrekening. De bestedingsruimte betreft alle tegoeden van een betaalrekening, zelfs de kredietruimte.

  In de omschrijving van de afschrijving staat een telefoonnummer vermeld. Voor informatie over de vordering dient u contact op te nemen via dat telefoonnummer.

 10. Op 1 dag is er 3x € 166,66 afgeschreven van mijn betaalrekening, met de omschrijving ‘Overheidsvordering’. Klopt dit wel?

  Dit kan. De Overheid mag binnen een periode van maximaal 3 maanden 2x per maand 3 Overheidsvorderingen aanleveren. Het maximumbedrag per vordering is € 166,66. Het totaalbedrag van de vordering mag niet meer bedragen dan € 1.000 op de oorspronkelijke totaalvordering.

  Doorgaans zal het aantal afboekingen beperkt blijven. Dit is natuurlijk afhankelijk van de bestedingsruimte op uw betaalrekening. De bestedingsruimte betreft alle tegoeden van een betaalrekening, zelfs de kredietruimte.

  In de omschrijving van de afschrijving staat een telefoonnummer vermeld. Voor informatie over de vordering dient u contact op te nemen via dat telefoonnummer.

 11. Mijn rekening heeft nu een debetstand als gevolg van afschrijvingen door Overheidsvorderingen. Mag dit zomaar?

  Ja. In de wetgeving van de Overheidsvordering staat dat ook de kredietruimte gebruikt mag worden om de vordering te innen.
  In de omschrijving van de afschrijving staat een telefoonnummer vermeld. Voor informatie over de vordering dient u contact op te nemen via dat telefoonnummer.

 12. Er is onterecht een Overheidsvordering van mijn betaalrekening afgeschreven. De vordering heeft mijns inziens betrekking op iemand anders (partner, familielid, etc).

  De afschrijving is het gevolg van een wetgeving waaraan de bank gehoor heeft moeten geven. De bank kan geen beoordeling doen over de inhoud en juistheid van de invordering. De Overheid draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de uitgevoerde transactie.

  In de omschrijving van de afschrijving staat een telefoonnummer vermeld. De door u geconstateerde onjuistheid moet u melden via dat telefoonnummer.

 13. Wat te doen als de Overheid een onterecht geïnde Overheidsvordering niet terug wil boeken?

  Onterechte Overheidsvorderingen worden door de betreffende overheidsinstelling zelf teruggeboekt. Indien volgens u de terugboeking niet heeft plaatsgevonden neemt u dan contact op met de betreffende overheidsinstelling.

 14. Waar kan ik terecht voor andere vragen over de Overheidsvordering?

  Voor meer informatie over de Overheidsvordering verwijzen wij u naar de website van de betreffende overheidsinstelling.

Sluiten
Woordenlijst bekijken