Instant Payments

Algemeen

 1. Wat is een Instant Payment?

  Een Instant Payment is een overboeking die binnen enkele seconden wordt bijgeschreven op de bankrekening van de ontvanger. Dit kan op elk moment van de dag, ook in het weekend en op feestdagen. Ook als de ontvanger een bankrekening heeft bij een andere bank dan de betaler. En de betaler ziet heel snel of de betaling gelukt is.

  Het gaat om overboekingen in euros binnen de SEPA-landen.

 2. Bieden alle banken Instant Payments aan?

  Deelname aan Instant Payments is optioneel. De meeste banken in Nederland werken actief mee en bieden vanaf begin 2019 Instant Payments in Nederland aan. De verwachting is dat op termijn meer banken zullen volgen. Ook banken in andere SEPA-landen gaan Instant Payments aanbieden of bieden dit al aan.

 3. Gaan alle betalingen meteen over naar Instant Payments?

  Individuele overboekingen via mobiel bankieren en internetbankieren zullen als eerste als Instant Payments worden verwerkt. Verdere afspraken zijn er niet. Het betreft bij de start vooral betalingen in euro’s binnen Nederland. Het kan per bank verschillen wanneer Instant Payments van en naar andere Europese banken mogelijk zijn. Iedere bank, zowel in Nederland als in Europa, kiest namelijk zelf het moment van aansluiten.

 4. Kan de klant zelf kiezen tussen een Instant Payment en een betaling volgens de huidige standaard?

  Nee, de Nederlandse banken die deelnemen aan Instant Payments gaan betalingen via internetbankieren en mobiel bankieren automatisch als Instant Payment verwerken. Als de bank van de betaler of de bank van de ontvanger niet meedoet, dan wordt de betaling dezelfde dag of uiterlijk de volgende werkdag verwerkt. Dit is volgens de huidige standaard.

 5. Wat gebeurt er met andere soorten betalingen (buiten mobiel- en internetbankieren)?

  Als dat voordelen biedt, kunnen andere betaalproducten op termijn als Instant Payments worden afgehandeld. Of dit zal gebeuren en zo ja, in welk tempo, zal in de praktijk moeten blijken.

  Er zijn geen plannen om de huidige infrastructuur buiten werking te stellen.

 6. Hebben Instant Payments ook gevolgen voor pinnen?

  Nee, (contactloos) betalen met betaalpas of mobiel bij een betaalautomaat blijft gewoon werken zoals we gewend zijn.

 7. Hoe worden belanghebbenden op de hoogte gehouden?

  Diverse koepelorganisaties zijn vertegenwoordigd in het stakeholderforum dat elk kwartaal informatie ontvangt over de stand van zaken.

  Voor specifieke vragen kunnen klanten terecht bij hun bank.

Informatie over betalen

 1. Wat betekent dat precies, 24/7 open, alle dagen van het jaar?

  Dat betekent dat een Instant Payment altijd direct wordt bijgeschreven op de rekening van de ontvanger, 24 uur per dag, alle dagen van de week, ook ’s nachts, in het weekend en op feestdagen. Natuurlijk moet de betaler genoeg geld op zijn rekening hebben staan om de overboeking te kunnen doen.

 2. Is de snelheid van de transactie (< 5 seconden) technisch haalbaar?

  Op basis van testresultaten van banken en ervaringen in andere landen waar al met Instant Payments wordt gewerkt, is de verwachting dat deze maximum verwerkingstijd goed haalbaar is.

 3. Wat zijn de kosten voor Instant Payments?

  Elke bank bepaalt zelf of hij een tarief in rekening wil brengen en zo ja, welk tarief.

 4. Geldt er een maximum bedrag voor een Instant Payment?

  Banken hanteren voor instant betalingen binnen Nederland dezelfde limieten als nu binnen mobiel bankieren of internetbankieren. Er geldt voor Instant Payments binnen Nederland geen bedrag limiet in de infrastructuur voor uitgaande of inkomende betalingen. Instant Payments moeten (op termijn) namelijk voor alle soorten betalingen bruikbaar zijn.

  Voor grensoverschrijdende Instant Payments is wel een bedrag limiet van toepassing. Het maximum is momenteel vastgesteld op EUR 15.000,-

 5. Hoe zit het met de veiligheid en betrouwbaarheid?

  De veiligheid en betrouwbaarheid zullen aan dezelfde hoge eisen voldoen als de huidige infrastructuur voor overboekingen in euro tussen verschillende banken.

 6. Werkt de IBAN-Naam Check straks ook bij Instant Payments?

  Ja, de bank past de IBAN-Naam Check toe bij het invullen van rekeningnummer en naam van de ontvanger. Het maakt dus niet uit of een overboeking als een Instant Payment of volgens de huidige standaard wordt verwerkt.

 7. Kan ik een Instant Payment-opdracht herroepen?

  Wanneer een betaalopdracht (en dus ook een Instant Payment) is goedgekeurd en verzonden, kan deze niet meer worden herroepen.

 8. Wat gebeurt er als een Instant Payment niet (direct) lukt?

  De betaler ziet heel snel of een betaling wel of niet is gelukt. Het kan verschillende redenen hebben waarom een betaling niet lukt. Zo kan de betaler te weinig geld op zijn rekening hebben of kan de rekening van de ontvanger gesloten zijn.

 9. Krijgt de betaler direct bevestiging dat de begunstigde het geld heeft ontvangen?

  De betaler ziet heel snel of een instant overboeking is gelukt. Het kan per bank verschillen hoe de betaler dit kan zien. Banken informeren hun klanten hierover.

Planning

 1. Wat hebben de betaaldienstverleners tot nu toe gedaan?

  Sinds het MOB van mei 2015 is in nauwe samenspraak met De Nederlandsche Bank het ontwerp voor Instant Payments uitgewerkt, met aandacht voor de functionele invulling (klantfocus) en het technische netwerk (clearing & settlement).

  In de tweede helft van 2016 zijn de functionele en technische specificaties voor Nederland herijkt op basis van de definitieve Europese specificaties. De laatste versie van de NL-requirements kan via e-mail worden opgevraagd.

  Vanaf begin 2017 hebben de betaaldienstverleners eigen systemen ver-/gebouwd en hun leveranciers geselecteerd. Vervolgens is per juli 2018 gestart met de (end-to-end) testen tussen de banken.

 2. Wanneer is Instant Payments beschikbaar?

  Begin 2019 zullen de eerste transacties plaatsvinden, gevolgd door een geleidelijke verdere uitrol van Instant Payments in Nederland in de eerste helft van 2019.

Europa

 1. Past de nieuwe Nederlandse oplossing in Europese context?

  Een Instant Payment vanuit Nederland voldoet volledig aan de Europese standaard. Voor een instant betaling in euro’s tussen een Nederlandse bank en een bank elders in Europa moeten beide banken zijn aangesloten op de Europese standaard voor Instant Payments. Iedere bank in Europa kiest zelf het moment waarop hij daarop aansluit. Banken informeren hun klanten wanneer Instant Payments van en naar buitenlandse banken mogelijk zijn.

  Voor Instant Payments binnen Nederland geldt:

  • De betaling doet er maximaal 5 seconden over
  • Elk bedrag is in principe mogelijk; de bank bepaalt, net als nu, welke maximum bedrag is toegestaan per soort betaling (mobiel bankieren, internetbankieren)

  Op een instant betaling vanuit of naar het buitenland is de Europese standaard van toepassing: per betaling kan maximaal 15.000 euro worden overgeboekt en het kan 10 seconden duren voordat het bedrag op de bankrekening van de ontvanger staat.

 2. Welke landen en banken doen mee met Instant Payments?

  Banken in Europa zijn volop bezig met de implementatie van Instant Payments. Sinds november 2017 kunnen zij aansluiten op de Europese standaard. Iedere bank kiest zelf het moment van aansluiten. De European Payments Council (EPC) registreert welke banken op Instant Payments conform de Europese standaard zijn aangesloten. Kijk voor meer informatie op onze pagina over Europa . Banken informeren hun klanten wanneer Instant Payments van en naar buitenlandse banken mogelijk zijn. Ook laten zij weten met welke Europese banken zij zijn aangesloten.

 3. Wat is het verschil tussen de Nederlandse aanpak voor Instant Payments en de aanpak elders in Europa?

  Nederland verwacht dat Instant Payments op termijn de standaard manier van betalen worden (‘het nieuwe normaal’). In het buitenland worden Instant Payments vaak gezien als een aanvulling op de soorten betalingen die er nu al zijn en alleen gebruikt voor bijvoorbeeld betalingen tussen consumenten.

Bedrijven

 1. Is er aanvullende informatie beschikbaar?

  Voor bedrijfsspecifieke vragen kunnen zakelijke klanten terecht bij hun bank.

 2. Heeft de invoering van Instant Payments nog impact op de rapportage die banken verstrekken?

  De rapportage van de banken kan veranderen. Banken informeren hun klanten daarover.

 3. Moeten bedrijven hun administratie veranderen vanwege Instant Payments?

  Overboekingen (betalen en ontvangen) worden ook mogelijk op niet-werkdagen. Daardoor moeten bedrijven misschien hun administratie, systemen of leveringsvoorwaarden aanpassen.

  Instant Payments bieden kansen voor nieuwe online real-time diensten. Als bedrijven daarvan gebruik willen maken, kunnen aanpassingen in de bedrijfsvoering nodig zijn.

  Bedrijven moeten er rekening mee houden dat hun klanten verwachten dat het bedrijf direct weet dat het geld binnen is net nadat ze een overboeking hebben gedaan. Dit kan impact hebben op bijvoorbeeld de informatievoorziening naar de klantenservice.

 4. Werken Instant Payments ook van of naar een G-rekening?

  Dit bepaalt iedere bank voor zich. Banken informeren hun klanten daarover.

 5. Wanneer kan ik de eerste inkomende Instant Payments verwachten?

  Vanaf begin 2019, worden steeds meer overboekingen als Instant Payment verwerkt. Hierdoor kunnen particuliere en zakelijke ontvangers deze betalingen in de eerste helft van 2019 real time en 24/7 binnenkrijgen, dus ook ’s nachts, in het weekend en op feestdagen. Dit gebeurt op dezelfde manier als betalingen nu al tussen twee rekeningen bij dezelfde bank binnenkomen. Houd hier in elk geval vast rekening mee!

  Indien u aanvullende vragen heeft kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar instantpayments@betaalvereniging.nl.

 6. Wanneer wordt een Instant Payment bijgeschreven?

  Betalingen via Instant Payments worden alle dagen van de week verwerkt. Het geld wordt direct op de rekening bijgeschreven en is direct beschikbaar voor de ontvanger.

Sluiten
Woordenlijst bekijken