Instant Payments

Algemeen

 1. Wat is een Instant Payment?

  Een Instant Payment is een overboeking die onmiddellijk wordt bijgeschreven op de bankrekening van de begunstigde, zodat deze het geld direct (binnen enkele seconden), op elk moment van de dag, alle dagen van het jaar beschikbaar heeft, ook als de begunstigde een bankrekening heeft bij een andere bank.

  Het gaat om overboekingen in euros binnen de SEPA-landen.

 2. Kan de klant zelf kiezen tussen een Instant Payment en een betaling volgens de huidige standaard?

  Nee, de betaaldienstverleners die deelnemen aan Instant Payments zullen betalingen via internetbankieren en mobiel bankieren automatisch als Instant Payments afwikkelen.

  Als de bank van de betaler of de bank van de begunstigde niet meedoet, dan wordt de betaling dezelfde dag of uiterlijk de volgende werkdag verwerkt. Dus volgens de huidige standaard.

 3. Wat gebeurt er met andere betaalproducten (buiten mobiel- en internetbankieren)?

  Voor andere manieren van betalen dan mobiel- en internetbankieren zijn geen collectieve of interbancaire afspraken gemaakt.

  Als dat voordelen biedt, kunnen andere betaalproducten op termijn als Instant Payments worden afgehandeld. Of dit zal gebeuren en zo ja, in welk tempo, zal in de praktijk moeten blijken.

  Er zijn geen plannen om de huidige infrastructuur buiten werking te stellen.

 4. Hebben Instant Payments ook gevolgen voor pinnen?

  Nee, (contactloos) betalen of mobiel aftikken bij een betaalautomaat blijft gewoon werken zoals we gewend zijn.

 5. Hoe worden de stakeholders geïnformeerd?

  Diverse koepelorganisaties zijn vertegenwoordigd in het stakeholderforum dat elk kwartaal informatie ontvangt over de stand van zaken.

  Voor specifieke vragen kunnen klanten terecht bij hun bank.

 6. Gaan alle betalingen meteen over naar Instant Payments?

  Individuele betalingen via mobiel bankieren en internetbankieren zullen als eerste via Instant Payments worden afgehandeld. Verdere afspraken zijn er niet. Het betreft alleen betalingen in euro’s binnen Nederland en in toenemende mate naar andere SEPA-landen, tussen deelnemende betaaldienstverleners.

 7. Bieden alle betaaldienstverleners Instant Payments aan?

  Deelname aan Instant Payments is vrijwillig. De meeste banken en betaaldienstverleners in Nederland werken actief mee en zullen in 2019 Instant Payments gaan aanbieden. De verwachting is dat op termijn meer betaaldienstverleners zullen volgen. Ook banken in andere SEPA-landen gaan Instant Payments aanbieden of bieden dit al aan.

Informatie over betalen

 1. Wat zijn de kosten voor Instant Payments?

  Elke individuele betaaldienstverlener bepaalt zelf of hij een tarief in rekening wil brengen en zo ja, welk tarief.

 2. Is de snelheid van de transactie (< 5 seconden) technisch haalbaar?

  Op basis van eerste bevindingen van betaaldienstverleners en referenties van marktpartijen in andere (non-euro) landen waar al met Instant Payments wordt gewerkt, is de conclusie dat deze maximum verwerkingstijd haalbaar is.

 3. Geldt er een maximum bedrag voor een Instant Payment?

  Nee, voor Instant Payments geldt er geen maximum bedrag in Nederland. Instant Payments moeten voor alle typen betalingen bruikbaar zijn. Binnen Nederland hanteren we daarom geen bedraglimiet voor uitgaande of inkomende betalingen.

  Iedere betaaldienstverlener bepaalt zelf of er bij het opstellen en verzenden van betaalopdrachten bepaalde maxima voor bepaalde kanalen gelden (bijvoorbeeld voor mobiele Instant Payments).

  Binnen Europa is wel een bedraglimiet van toepassing. Het maximum is momenteel vastgesteld op EUR 15.000,-

 4. Hoe zit het met de veiligheid en betrouwbaarheid?

  De veiligheid en betrouwbaarheid zullen aan dezelfde hoge eisen voldoen als de huidige infrastructuur voor interbancair euro-betalingsverkeer.

 5. Werkt de IBAN-Naam Check straks ook bij Instant Payments?

  Ja, de betaaldienstverlener past de IBAN-Naam Check toe bij het invullen van rekeningnummer en naam van de begunstigde. Het maakt dus niet uit of het een Instant Payment of een normale betaling betreft.

 6. Kan ik een Instant Payment-opdracht herroepen?

  De betaaldienstverlener bepaalt per betaalproduct de productvoorwaarden. Hierin staat of en tot wanneer een betaalopdracht herroepen of geannuleerd kan worden. Dit zal bij een Instant Payment niet veranderen.

  Wanneer een betaling (en dus ook een Instant Payment) volledig is afgerond en correct is bijgeschreven bij de begunstigde dan kan deze niet meer worden herroepen.

 7. Wat gebeurt er als een Instant Payment niet (direct) lukt?

  Dat hangt af van de oorzaak en de soort betaling. Situaties waarin een Instant Payment niet (direct) lukt, zijn hetzelfde als bij het huidige betalingsverkeer. Het is aan de betaaldienstverlener om dit verder af te handelen en aan klanten uit te leggen.

 8. Krijgt de betaler direct bevestiging dat de begunstigde het geld heeft ontvangen?

  Is sommige situaties is er de mogelijkheid om direct bevestiging te krijgen. Betaaldienstverleners maken eigen keuzes over hoe en of bevestiging wordt gegeven.

Planning

 1. Wat hebben de betaaldienstverleners tot nu toe gedaan?

  Sinds het MOB van mei 2015 is in nauwe samenspraak met De Nederlandsche Bank het ontwerp voor Instant Payments uitgewerkt, met aandacht voor de functionele invulling (klantfocus) en het technische netwerk (clearing & settlement).

  In de tweede helft van 2016 zijn de functionele en technische specificaties voor Nederland herijkt op basis van de definitieve Europese specificaties. De laatste versie van de NL-requirements kan via e-mail worden opgevraagd.

  Vanaf begin 2017 hebben de betaaldienstverleners eigen systemen ver-/gebouwd en hun leveranciers geselecteerd. Vervolgens is per juli 2018 gestart met de (end-to-end) testen tussen de banken.

 2. Wanneer is Instant Payments beschikbaar?

  De tweede helft van 2018 is gereserveerd voor de (end-to-end) testen tussen de betaaldienstverleners. Daarna zullen begin 2019 de eerste live transacties starten, gevolgd door de gecontroleerde uitrol van Instant Payments in Nederland in het voorjaar van 2019.

Europa

 1. Past de nieuwe Nederlandse oplossing in Europese context?

  De Betaalvereniging neemt actief deel aan de Europese standaard van de European Payments Council (EPC), hieronder valt ook Instant Payments.

 2. Welke landen en betaaldienstverleners doen mee met Instant Payments?

  De EPC registreert welke betaaldienstverleners in welke landen Instant Payments conform de Europese standaard aanbieden. Deze lijst met deelnemers is als ‘Register of Participants’ ter informatie beschikbaar op de website van de EPC.

  Bij de start van Instant Payments begin 2019 zal de Nederlandse klant in eerste instantie te maken krijgen met Instant Payments in eigen land. In toenemende mate zijn ook Instant Payments van en naar andere landen in Europa mogelijk.

 3. Hoe verhoudt het Nederlandse initiatief zich tot andere Europese initiatieven?

  In Europa zijn de meeste andere initiatieven gestart vanuit de achtergrond om een betaalmethode aan het palet toe te voegen. In Nederland is de ambitie uitgesproken om van Instant Payments op termijn de nieuwe betaalstandaard te maken.

  Alle eurolanden zullen de EPC-standaard voor Instant Payments volgen.

Bedrijven

 1. Is er aanvullende informatie beschikbaar over instant Payments?

  Voor bedrijfsspecifieke vragen kunnen zakelijke klanten terecht bij hun bank.

 2. Wanneer wordt een Instant Payment bijgeschreven?

  Betalingen via Instant Payments worden alle dagen van de week verwerkt. Het geld wordt direct bijgeschreven en is direct beschikbaar voor de begunstigde. De bank houdt zich uiteraard aan de regels die gelden voor de rentebijschrijving.

 3. Heeft de invoering van Instant Payments nog impact op de reporting die ik van mijn betaaldienstverlener ontvang?

  Uw reporting kan veranderen. U wordt daarover geïnformeerd door uw betaaldienstverlener.

 4. Moet ik mijn administratie veranderen vanwege Instant Payments?

  Betalingsverkeer (betalen en ontvangen) wordt ook mogelijk op niet-werkdagen. Daardoor moet u wellicht uw administratie of leveringsvoorwaarden aanpassen.

  Instant Payments maken nieuwe online real-time diensten mogelijk. Als u daarvan wilt profiteren, kunnen aanpassingen in uw bedrijfsvoering nodig zijn.

 5. Werken Instant Payments ook van of naar een G-rekening?

  Ja, Instant Payments werken ook van of naar een G-rekening.

 6. Wanneer kan ik de eerste inkomende Instant Payments verwachten?

  Vanaf begin 2019 vinden de eerste live transacties plaats, waarna in het voorjaar de gecontroleerde uitrol van Instant Payments start. Hierdoor kunnen particuliere en zakelijke ontvangers deze betalingen ook al vóór 1 mei 2019 (in Q1) real time en 24/7 binnenkrijgen. Gelijk aan de wijze waarop betalingen nu al tussen twee rekeningen bij dezelfde bank binnenkomen. Houd hier in elk geval vast rekening mee!

Sluiten
Woordenlijst bekijken