Europa kent één uniforme Europese betaalmarkt: de Single Euro Payments Area (SEPA)

Door de invoering van SEPA voldoen nationale betaalsystemen en -infrastructuren in dit gebied aan uniforme Europese standaarden. Aanbieders en gebruikers zijn, conform de Europese Verordening voor SEPA, ook verplicht om bij overschrijvingen en automatische afschrijvingen in euro’s dezelfde technische vereisten te gebruiken. Het meest sprekende voorbeeld hiervan is IBAN.

Deelnemende banken aan Europees betalen

De European Payments Council houdt per SEPA Payment scheme (Credit Transfer, Instant Payments, Direct Debit Core en Direct Debit Business-to-business) bij welke banken daaraan deelnemen. De namen van die banken publiceert zij in haar 'Registers of Participants'.

Documentatie

Betaalvereniging Nederland heeft in overleg met diverse stakeholders handzame SEPA-informatie ontwikkeld voor de betrokken (markt)partijen. Voorbeelden hiervan zijn:

Sluiten
Woordenlijst bekijken