Het ISO-betalingskenmerk heet officieel ‘Structured creditor reference to remittance information’

Het ISO- betalingskenmerk bestaat uit minimaal 5 en maximaal 25 posities (alfanumeriek) en begint altijd met de letters ‘RF’ (posities 1 en 2), gevolgd door een controlegetal van 2 cijfers (posities 3 en 4).

Het ISO-betalingskenmerk is gespecificeerd in ISO-standaard 11649. Wegens copyright op deze specificaties mogen wij deze specificaties niet publiceren en dient u deze zelf bij ISO of NEN op te vragen. Dit kunt u doen via:

Sluiten
Woordenlijst bekijken