Een Acceptgirobetaling vindt plaats op basis van een papieren Acceptgiroformulier die door een crediteur ter beschikking wordt gesteld

De betaler, de debiteur, kan een Acceptgiro via internetbankieren laten uitvoeren door het rekeningnummer van de begunstigde, het bedrag en het betaalkenmerk in de juiste velden in te voeren.

Acceptgiro’s voor consumenten

Meer dan driekwart van alle Acceptgiro’s voor consumenten wordt via internetbankieren betaald, een percentage dat elk jaar toeneemt. Kiest de debiteur niet voor internetbankieren, dan kan hij het oorspronkelijke Acceptgiroformulier gebruiken. In dat geval moet hij meestal alleen nog zijn handtekening zetten en het formulier bij zijn bank ter verwerking aanbieden. Het aanbieden per post van papieren Acceptgiro’s aan de banken is de afgelopen jaren aanzienlijk afgenomen.

Betalingskenmerk

Dankzij een uniek zestiencijferig betalingskenmerk is de Acceptgiro populair bij bedrijven omdat ze daarmee betalingen makkelijk en nauwkeurig met openstaande facturen in verband kunnen brengen. Meer informatie vindt u op de website.

Naar acceptgiro.nl

Sluiten
Woordenlijst bekijken