Het betalingsverkeer berust op een infrastructuur die wordt voortgebracht door een groot aantal verschillende dienstverleners en leveranciers

Veiligheid, efficiency, betrouwbaarheid en toegankelijkheid van het betalingsverkeer als geheel zijn daarbij van wezenlijk maatschappelijk belang. Dat vergt meer dan alleen de inzet van elke individuele partij; de partijen moeten onderling samenwerken en afstemmen.
De maatschappelijke rol van het betalingsverkeer vergt daarnaast een platform waar de betaalsector en stakeholders elkaar kunnen ontmoeten en de dialoog kunnen aangaan over verwachtingen, knelpunten en ontwikkelingen.
Voor een goede werking van het betalingsverkeer zijn standaarden en technische afspraken van groot belang. Dit soort zaken is veelal op Europees of zelfs mondiaal niveau geregeld.

Feiten en cijfers

Marktonderzoeken en infographics

Sluiten
Woordenlijst bekijken