Veilige toegang tot betaalrekeningen door derde partijen

Bron: Betaalvereniging Nederland

De Europese Commissie heeft op 27 november 2017 zijn voorstel voor een technische standaard in het kader van PSD2 ter beoordeling voorgelegd aan het Europees Parlement en de Europese Raad. PSD2 is de herziene richtlijn voor betaaldiensten in de Europese Unie. PSD2 moet de komende jaren zorgen voor meer concurrentie, innovatie en veiligheid in het Europese betalingsverkeer. De gisteren gepubliceerde technische standaard schrijft onder andere voor hoe aanbieders van nieuwe betalingsinitiatie- en rekeninginformatiediensten betrouwbaar en veilig toegang kunnen krijgen tot een betaalrekening. Daarvoor is altijd de uitdrukkelijke toestemming van de rekeninghouder vereist. Banken mogen overigens zelf ook de nieuwe diensten verlenen.

Het voorstel voor de technische standaard voorziet in speciale interfaces (zogeheten API’s of Application Programming Interfaces) tussen banken en de nieuwe aanbieders die derde partijen precies die toegang tot een betaalrekening verlenen waar de rekeninghouder toestemming voor heeft gegeven. Als zo’n interface niet goed functioneert bestaat de mogelijkheid van terugval, waardoor de derde partij onder strikte voorwaarden op dezelfde manier als de rekeninghouder toegang tot de betaalrekening kan krijgen.

Betaalvereniging Nederland heeft er vertrouwen in dat Nederlandse banken betrouwbare en veilige interfaces kunnen ontwikkelen die een rekeninghouder de gewenste controle geeft over de toegang tot zijn betaalrekeningen, en dat altijd duidelijk is waar hij derde partijen toestemming voor heeft gegeven en die toestemming ook makkelijk kan intrekken. Omgekeerd kunnen derde partijen dankzij die interfaces innovatieve en veilige nieuwe betaalinitiatie- en rekeninginformatiediensten voor consumenten en bedrijven ontwikkelen.

De technische standaard biedt een goede basis voor verdere samenwerking tussen banken en fintech-bedrijven bij het ontwikkelen van deze interfaces. Het schept de voorwaarden voor het bereiken van de doelstellingen van PSD2: een gelijk speelveld voor meer concurrentie, innovatie en veiligheid in de markt voor betaal- en rekeninginformatiediensten.

Recente nieuwsberichten

Sluiten
Woordenlijst bekijken