Lustrum van gesponsorde leerstoel Financial Information Security

Bron: Betaalvereniging Nederland

Betaalvereniging Nederland en de Radboud Universiteit Nijmegen vieren dit jaar het lustrum van de leerstoel Financial Information Security. De Betaalvereniging sponsort deze leerstoel van de vakgroep Digital Security aan de Radboud Universiteit die sinds 2014 wordt bekleed door prof. dr. Eric Verheul.

De Betaalvereniging vindt vooruitgang in cybersecurity van vitaal belang voor de betrouwbaarheid en veiligheid van financiële diensten en transacties bij een toenemende digitalisering. De Betaalvereniging steunt daarom met deze leerstoel het onderzoek naar digitale kwetsbaarheden en beveiligingsinnovaties voor de financiële sector.

Samenwerking en kennisuitwisseling

De leerstoel Financial Information Security richt zich op samenwerking en kennisuitwisseling tussen financiële cybersecuritydeskundigen en het onderzoek en onderwijs over cybersecurity aan de Radboud Universiteit. Het academische onderzoek helpt bijvoorbeeld om kwetsbaarheden in digitale financiële diensten en processen in een vroeg stadium op te sporen en te beveiligen. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld de risico’s en uitdagingen van quantumcomputers, innovaties voor Hardware Security Modules en innovaties voor digitale identiteitsbewijzen.

Omgekeerd draagt de financiële sector bij aan de praktijkkennis en -ervaring van studenten, met stageplekken en gastcolleges. Het mes snijdt aan twee kanten: de financiële sector levert een waardevolle maatschappelijke bijdrage aan de ontwikkeling van cybersecurity in Nederland en verzekert zich van voldoende aanwas van cybersecuritydeskundigen binnen de eigen gelederen.

Voortzetting verzekerd t/m 2021

In 2018 is de voortzetting van de leerstoel verzekerd tot en met 2021. Door de leerstoel te sponsoren, helpt Betaalvereniging Nederland om het elektronische betalingsverkeer ook in de toekomst veilig en betrouwbaar te houden.

 

Recente nieuwsberichten

Sluiten
Woordenlijst bekijken