Groeiende dreiging cybercrime; minder fraude internetbankieren

Persbericht Bron: NCTV

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid heeft zijn jaarlijkse rapport over cybersecurity in Nederland gepubliceerd, het Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN) 2017. Betaalvereniging Nederland en de banken rapporteren in het CSBN 2017 dat fraude bij internetbankieren steeds beter wordt bestreden. Niettemin herkennen de Betaalvereniging en haar leden de bevindingen in het CSBN-rapport en treffen daarvoor passende maatregelen.

De onderstaande bevindingen in het rapport zijn relevant voor het betalingsverkeer:

  • Beroepscriminelen vormen nog altijd de grootste dreiging en richten de meeste schade aan
  • De kwetsbaarheid van het internet of things heeft tot verstorende aanvallen geleid die de noodzaak tot het versterken van de digitale weerbaarheid onderschrijven
  • Veel organisaties zijn afhankelijk van een beperkt aantal buitenlandse aanbieders van digitale infrastructuurdiensten waardoor de maatschappelijke impact bij verstoring groot is
  • Weerbaarheid van individuen en organisaties blijft achter bij de groei van de dreiging

Het CSBN 2017 biedt inzicht in de belangen, dreigingen en weerbaarheid en daarmee samenhangende ontwikkelingen op het gebied van cybersecurity. Dit CSBN richt zich primair op Nederland, over de periode mei 2016 tot en met april 2017. Het CSBN wordt jaarlijks door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid gepubliceerd en komt tot stand in samenwerking met publieke en private partners, waaronder Betaalvereniging Nederland.

Lees het volledige Cybersecuritybeeld Nederland 2017 van de NCTV…

Recente nieuwsberichten

Sluiten
Woordenlijst bekijken