Betaalvereniging Nederland werkt mee aan rapportage over cybersecurity van NCSC

Persbericht Bron: Betaalvereniging Nederland

Het Nationaal Cyber Security Centrum, onderdeel van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, heeft het jaarlijkse rapport over cybersecurity in Nederland gepubliceerd, het Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN) 2016. Betaalvereniging Nederland heeft samen met haar leden bijgedragen aan het rapport.

Het rapport biedt inzicht in de dreigingen en weerbaarheid en daarmee samenhangende ontwikkelingen op het gebied van cybersecurity in Nederland. Het komt tot stand in nauwe samenwerking met publieke en private partijen waaronder Betaalvereniging Nederland. Doel van het rapport is inzicht verkrijgen in methodes om het internet veilig te houden. De nadruk ligt op het uitwisselen van informatie tussen private en publieke partijen om gezamenlijk een vuist tegen cybercriminaliteit te maken.

Uit het CSBN 2016 blijkt dat er vier belangrijke cybersecuritydreigingen zijn waargenomen:

  1. Beroepscriminaliteit. Beroepscriminelen organiseren zich steeds beter en kunnen daardoor langdurige en geavanceerde operaties uitvoeren.
  2. Spionage. Digitale, economische spionage door buitenlandse inlichtingendiensten neemt toe. Het CSBN 2016 spreekt de zorg uit dat dit de Nederlandse concurrentiepositie onder druk zet.
  3. Malvertising. Advertentienetwerken zijn nog niet in staat malvertising het hoofd te bieden. Malvertising is malware die geïntegreerd is in op het oog bonafide webadvertenties.
  4. Ransomware. Ransomware wordt steeds geavanceerder en is gemeengoed geworden. Ransomware is malware die computergegevens ontoegankelijk maakt. Om weer bij de gegijzelde gegevens te komen, moeten slachtoffers losgeld betalen.

Betaalvereniging Nederland, met de Nederlandse banken en haar overige leden, herkennen deze trends en treffen passende maatregelen.

Lees het volledige CSBN 2016.

Recente nieuwsberichten

Sluiten
Woordenlijst bekijken