Betaalvereniging bouwt maatschappelijke rol verder uit

Persbericht Bron: Betaalvereniging Nederland

Bij Betaalvereniging Nederland en haar leden stond 2017 voor een belangrijk deel in het teken van PSD2. Daarnaast werd achter de schermen onder andere gewerkt aan de invoering van Instant Payments in 2019 en de marktintroductie van iDIN. Met de benoeming van voormalig DNB-bestuurder Lex Hoogduin tot haar nieuwe voorzitter, treden de vereniging en haar leden de toenemende dynamiek en maatschappelijke uitdagingen in het betalingsverkeer de komende jaren met vertrouwen tegemoet. Dit blijkt uit het jaarverslag 2017. Tegelijk met het jaarverslag wordt een online factsheet gepubliceerd met de kerncijfers over het betalingsverkeer in 2017.

Veilig, betrouwbaar en efficiënt

De Betaalvereniging is een ledenorganisatie van aanbieders van betaaldiensten die zorgt voor een veilig, betrouwbaar en efficiënt collectief betalingsverkeer. Daarbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de belangen van stakeholders aan de vraagzijde in het betalingsverkeer.

Stakeholders kunnen gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengen. Ze hechten onder meer aan goede fraudebestrijding en aan toegankelijkheid van betaalmiddelen (ook voor senioren en andere kwetsbare groepen). In 2017 gaf de Betaalvereniging onder andere voorlichting over veilig elektronisch betalen en bankieren, bood ze real-time inzicht in de beschikbaarheid van internetbankieren en mobiel bankieren en monitorde ze de afstand tussen geldautomaten en publiek.

Met Instant Payments wordt invulling gegeven aan de wens van bankklanten om nog sneller te beschikken over de saldi van betalingen, ook ’s nachts, in het weekend en op feestdagen. De voorgenomen invoering van die snelle betalingen in 2019 ligt helemaal op schema.

Snelle digitalisering en toenemende dynamiek

Binnenkort voert de Nederlandse regering de herziene Europese richtlijn voor betaaldiensten (PSD2) in, net als sommige andere EU-lidstaten eerder al deden. Door PSD2 krijgen ook nieuwe, niet-bancaire aanbieders toegang tot de betaalrekeningen van bankklanten, om innovatie en concurrentie in het betalingsverkeer te bevorderen.

Betaalvereniging Nederland zet zich in om zowel bij de nieuwe uitdagers als de gevestigde aanbieders hun maatschappelijke verantwoordelijkheid onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld ten behoeve van de privacy van hun klanten en van een goede beveiliging van persoonsgegevens en transactiegegevens.

Dankzij een collectief besef van de maatschappelijke verantwoordelijkheid kan de veiligheid, betrouwbaarheid en efficiency in het betalingsverkeer gelijke tred houden met de groeiende dynamiek en digitalisering in de betaalmarkt. Zo werken de banken onder de regie van de Betaalvereniging aan het vereenvoudigen en verbeteren van de Overstapservice en worden in goed overleg met stakeholders slimmere alternatieven voor de papieren Acceptgiro ontwikkeld.

Belang van collectieve regie neemt toe

Het belang van een onafhankelijke regie over de complexe betaalketens neemt toe door de snelle technologische ontwikkelingen en toenemende diversiteit van aanbieders. De Betaalvereniging wil zich graag openstellen voor nieuwe dienstenaanbieders, als lid of als stakeholder. Een tiental niet-bancaire ‘fintech’ betaalinstellingen is reeds lid van de vereniging. Ook die fintechs kan de Betaalvereniging ondersteunen bij het juist interpreteren en verantwoord toepassen van nieuwe Europese wet- en regelgeving zoals PSD2 en de AVG.

Met de benoeming van Lex Hoogduin als nieuwe voorzitter van Betaalvereniging Nederland, benadrukt de vereniging haar verbindende rol en haar maatschappelijke relevantie. Lex Hoogduin was eerder als DNB-bestuurder voorzitter van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer. Tegenwoordig is hij onder andere hoogleraar in Groningen.

Recente nieuwsberichten

Sluiten
Woordenlijst bekijken