Een kwantumcomputer kan dankzij de bijzondere eigenschappen van qubits met speciale, complexe software heel veel berekeningen tegelijk uitvoeren

Gewone computers werken met gewone bits. Kwantumcomputer gebruiken ‘quantum bits’ of qubits. Een gewoon bit en een qubit kunnen we zien als een bol. Een gewoon bit kan zich alleen op één van de twee polen van die bol bevinden, ofwel op de noordpool, ofwel op de zuidpool. Een gewone bit kan daardoor alleen de waarde 0 of 1 aannemen. Een qubit kan op een willekeurige plek tussen de twee polen op de bol zitten.

Een groepje van meerdere qubits kan voor een berekening gelijktijdig veel meer informatie afgeven dan een groepje gewone bits die alleen 0 of 1 kunnen zijn. Met speciale, complexe software kan een kwantumcomputer daardoor miljoenen berekeningen tegelijk uitvoeren. Een klassieke computer zou het gros van die berekeningen achter elkaar moeten uitvoeren.

De kwantumcomputer is voor bepaalde toepassingen superieur aan een gewone computer. Zo kunnen toekomstige kwantumcomputers problemen oplossen die zelfs voor de modernste en krachtigste supercomputers te moeilijk zijn. Kwantumcomputers kunnen bijvoorbeeld complexe simulaties doorrekenen die zeer waardevol zijn voor het oplossen van chemische, meteorologische, biologische en medische vraagstukken.

Een volwassen kwantumcomputer zal ook bepaalde wiskundige problemen veel efficiënter kunnen oplossen en cryptografisch beveiligde berichten veel sneller kunnen ontcijferen zonder de decryptiesleutel te kennen. Enkele gangbare encryptie-algoritmes zullen daardoor niet meer veilig zijn voor kwantumcomputers. Gelukkig bestaan er ook encryptie-algoritmes op basis van wiskundige problemen die zelfs een kwantumcomputer moeilijk kan oplossen.

Relevantie

De huidige experimentele kwantumcomputers vormen nog geen bedreiging voor de gangbare cryptografie die in het betalingsverkeer wordt toegepast. Volgens de meest optimistische schattingen zou rond 2030 de eerste kwantumcomputer beschikbaar kunnen komen die wél in staat is om die cryptografie te breken.

De eerste volwassen kwantumcomputers zullen vooral geschikt zijn voor het doorrekenen van bovengenoemde simulaties. Voor het kraken van nu nog sterke cryptografie zijn aanzienlijk krachtigere kwantumcomputers nodig. Wanneer zo’n krachtige kwantumcomputer operationeel zal zijn, is moeilijk in te schatten. Daarom volgt de financiële sector deze ontwikkelingen op de voet, zodat die tijdig kan reageren.

Wat doet de financiële sector?

De ontwikkelingen in dit vakgebied gaan snel en er worden steeds grote stappen vooruit gezet om een volwaardige kwantumcomputer te realiseren. Daarom organiseert de Betaalvereniging periodiek bijeenkomsten met experts uit de academische wereld, de overheid en financiële instellingen. Daarbij evalueren ze de kansen en bedreigingen die de kwantumcomputer met zich meebrengen. Indien nodig passen financiële instellingen hun beleid aan om goed voorbereid te zijn op het tijdperk van de kwantumcomputer

Sluiten
Woordenlijst bekijken