Instant Payments

Ambitie

 1. Wat is een Instant Payment?

  Een Instant Payment is een overboeking die onmiddellijk wordt bijgeschreven op de bankrekening van de begunstigde, zodat deze het geld direct (binnen enkele seconden), op elk moment van de dag, alle dagen van het jaar beschikbaar heeft, ook als de begunstigde een bankrekening heeft bij een andere bank.

  Vooralsnog gaat het om overboekingen in euros binnen de SEPA-landen.

 2. Bieden alle betaaldienstverleners Instant Payments aan?

  Deelname aan Instant Payments is vrijwillig. De grotere banken en betaaldienstverleners in Nederland werken actief mee en zullen in 2019 Instant Payments gaan aanbieden. De verwachting is dat op termijn de meeste betaaldienstverleners zullen volgen. Ook banken in andere SEPA-landen gaan Instant Payments aanbieden of bieden dit al aan.

 3. Wat zijn de kosten voor Instant Payments?

  Elke individuele betaaldienstverlener bepaalt zelf of die een tarief in rekening wil brengen en zo ja, welk tarief.

Road Map

 1. Wanneer is de Instant Payments infrastructuur beschikbaar?

  Vanaf medio 2018 zal er getest worden, waarna de infrastructuur begin 2019 met een pilot in de praktijk zal worden getoetst. Vanaf mei 2019 is de infrastructuur klaar voor gebruik.

 2. Gaan alle betalingen meteen over naar de nieuwe infrastructuur?

  Individuele betalingen via mobiel bankieren en internetbankieren zullen als eerste via de Instant Payments infrastructuur worden afgehandeld. Verdere afspraken zijn er niet. Het betreft alleen betalingen in euros binnen Nederland en in toenemende mate binnen andere SEPA-landen, tussen deelnemende betaaldienstverleners.

  Er zijn geen plannen om de huidige infrastructuur buiten werking te stellen.

Oplossing

 1. Is de snelheid van de transactie (< 5 seconden) technisch haalbaar?

  Op basis van intern onderzoek door de betaaldienstverleners en referenties van marktpartijen in andere (non-euro) landen waar al met Instant Payments wordt gewerkt, is de conclusie dat deze maximum verwerkingstijd gerealiseerd kan worden.

 2. Hoe zit het met de veiligheid en betrouwbaarheid?

  De veiligheid en betrouwbaarheid zullen minimaal aan dezelfde eisen voldoen en daarmee op hetzelfde niveau zitten als de huidige infrastructuur voor interbancair euro-betalingsverkeer.

 3. Past de nieuwe Nederlandse oplossing in Europese context?

  Jazeker, bij het ontwerp van de nieuwe infrastructuur is Europese compatibiliteit nadrukkelijk als uitgangspunt gedefinieerd. De ontwikkeling van Instant Payments vindt plaats in lijn met de Europese ontwikkelingen vanuit de Europese Centrale Bank (ECB) en de Euro Retail Payments Board (ERPB), het Europese equivalent van het binnenlandse Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB).

  De Betaalvereniging neemt direct en actief deel in de ontwikkeling van de standaard voor Europese Instant Payments van de European Payments Council (EPC).

 4. Welke landen en betaaldienstverleners doen mee met Instant Payments?

  De EPC registreert welke betaaldienstverleners in welke landen Instant Payments aanbieden. Deze lijst met deelnemers is als ‘Register of Participants’ ter informatie beschikbaar op de website van de EPC.

  De verwachting is dat sommige betaaldienstverleners vanaf de start meedoen, terwijl andere niet eerder dan 2019 of vanaf 2020 Instant Payments zullen aanbieden.

 5. Hoe verhoudt het Nederlandse initiatief zich tot andere Europese initiatieven?

  In Europa zijn de meeste andere initiatieven gestart vanuit de achtergrond om een betaalmethode aan het palet toe te voegen. In Nederland is de ambitie uitgesproken om van de Instant Payments infrastructuur op termijn de nieuwe betaalstandaard te maken.

  Alle eurolanden zullen de EPC standaard voor Instant Payments volgen.

Proces

 1. Wat hebben de betaaldienstverleners tot nu toe gedaan?

  Sinds het MOB van mei 2015 is in nauwe samenspraak met De Nederlandsche Bank het ontwerp uitgewerkt, met aandacht voor de functionele invulling (klantfocus) en het technische netwerk (clearing & settlement) dat dat mogelijk moet maken. Dit is gebeurd in samenwerking met een daartoe ingericht stakeholderforum. Daarnaast zijn de Europese ontwikkelingen doorlopend getoetst.

  In de eerste helft van 2016 is onder leveranciers van betaalsystemen en van onderdelen voor de betaalinfrastructuur en onder relevante stakeholders een marktconsultatie uitgevoerd. Mede op basis van de uitkomsten van deze consultatie zijn de functionele en technische specificaties vastgesteld die de basis vormen voor verdere realisatie (bouw van de infrastructuur).

  In de tweede helft van 2016 zijn de functionele en technische specificaties voor Nederland nog een keer herijkt op basis van de definitieve Europese specificaties. De laatste versie kan via e-mail worden opgevraagd. Tevens zijn de betaaldienstverleners gestart met de (ver)bouw van eigen systemen en hebben zij hun leveranciers geselecteerd.

 2. Wat gaat er in de komende periode nog gebeuren?

  De komende periode staat in het teken van het afronden van de bouw, het testen en het inrichten van de ondersteunende administratieve processen.

  De eerste tests starten in de tweede helft van 2018, gevolgd door een pilot in begin 2019. Vanaf mei 2019 is de infrastructuur gereed.

 3. Hoe worden de stakeholders geïnformeerd? Is er aanvullende documentatie beschikbaar?

  Diverse koepelorganisaties zijn vertegenwoordigd in het stakeholderforum dat elk kwartaal informatie ontvangt over de stand van zaken.

  Voor bedrijfsspecifieke vragen kunnen zakelijke klanten terecht bij hun bank. Aanvullende informatie is te verkrijgen via de Betaalvereniging.

Impact op klant

 1. Wanneer wordt een Instant Payment bijgeschreven?

  Voor betalingen die via de Instant Payments infrastructuur worden verwerkt, zal het onderscheid tussen werkdagen en niet-werkdagen vervallen. Het geld wordt direct bijgeschreven en is direct beschikbaar voor de begunstigde. Daarnaast zal onverminderd worden voldaan aan de voorwaarden die daarvoor gelden (PSD en andere wet- en regelgeving).

 2. Krijgt de betaler direct bevestiging dat de begunstigde het geld heeft ontvangen?

  Dat hangt er vanaf. Die bevestiging is mogelijk en lijkt voor sommige betalingen ook wenselijk. In andere gevallen zal dit juist niet nodig zijn. Iedere betaaldienstverlener maakt hierin eigen keuzes en kan zelf bepalen of en hoe een bevestiging wordt gegeven.

 3. Wat gebeurt er met andere betaalproducten (buiten mobiel- en internetbankieren)?

  Als dat voordelen biedt, kunnen andere betaalproducten op termijn via de Instant Payments infrastructuur worden afgehandeld. Of dit zal gebeuren en zo ja, in welk tempo, zal in de praktijk moeten blijken.

 4. Hebben Instant Payments ook gevolgen voor pinnen?

  Nee, (contactloos) betalen of mobiel aftikken bij een betaalautomaat blijft gewoon werken zoals we gewend zijn.

 5. Kan de klant zelf kiezen tussen een Instant Payment en een betaling volgens de huidige standaard?

  De betaaldienstverleners die deelnamen aan Instant Payments zullen starten met onderlinge betalingen via internetbankieren en mobiel bankieren. Deze betalingen zullen als eerste via de Instant Payments infrastructuur worden afgewikkeld.

  Als de bank van de betaler of de bank van de begunstigde niet meedoet, dan wordt de betaling verwerkt op basis van de huidige standaard.

  Voor andere manieren van betalen zijn geen collectieve of interbancaire afspraken gemaakt.

 6. Geldt er een maximum bedrag voor een Instant Payment?

  De infrastructuur moet voor alle typen betalingen bruikbaar zijn. Binnen Nederland hanteren we daarom geen technische bedraglimiet voor gebruik van de infrastructuur of voor inkomende betalingen.

  Iedere betaaldienstverlener bepaalt zelf of er bij het opstellen en verzenden van betaalopdrachten bepaalde maxima voor bepaalde kanalen gelden (bijvoorbeeld voor mobiele Instant Payments).

  Binnen Europa wordt er wel een bedraglimiet geïntroduceerd. Het maximum is momenteel vastgesteld op EUR 15.000,-

 7. Kan ik een Instant Payment-opdracht herroepen?

  De betaaldienstverlener bepaalt per betaalproduct de productvoorwaarden. Hierin staat of en tot wanneer een betaalopdracht herroepen of geannuleerd kan worden. Dit zal bij gebruik van de Instant Payments infrastructuur niet veranderen.

  Wanneer een betaling (en dus ook een Instant Payment) volledig is afgerond en correct is bijgeschreven bij de begunstigde dan kan deze niet meer worden herroepen.

 8. Wat gebeurt er als een Instant Payment niet (direct) lukt?

  Dat hangt af van de oorzaak en de soort betaling. Het is aan de betaaldienstverlener om dit verder uit te werken en aan klanten uit te leggen.

 9. Blijven Instant Payments werken in combinatie met de Overstapservice?

  Ja, Instant Payments naar de oude betaalrekening van de overstappende klant worden net als nu doorgeleid naar de nieuwe betaalrekening.

 10. Werkt de IBAN-Naam Check straks ook bij Instant Payments?

  Ja, de betaaldienstverlener past de IBAN-Naam Check toe bij het invullen van rekeningnummer en naam van de begunstigde. Het maakt dus niet uit of het een Instant Payment of een normale betaling betreft.

 11. Moet ik mijn administratie veranderen door Instant Payments?

  Instant Payments zullen op zich niet veel veranderen aan de manier waarop zakelijke bankklanten boekingsinformatie ontvangen. Uw betaaldienstverlener kan u hierover het beste informeren.

  Betalingsverkeer (betalen en ontvangen) wordt ook mogelijk op niet-werkdagen. Daardoor moet u wellicht uw administratie of leveringsvoorwaarden aanpassen.

  Instant Payments maken nieuwe online real-time diensten mogelijk. Als u daarvan wilt profiteren, kunnen ook aanpassingen in uw bedrijfsvoering nodig zijn.

 12. Werken Instant Payments ook van of naar een G-rekening?

  Ja, Instant Payments werken ook van of naar een G-rekening.

Sluiten
Woordenlijst bekijken