Giraal betalen gaat over betalingsopdrachten die op afstand gegeven en gerealiseerd worden

Geld wordt dan door een rekeninghouder van de ene naar een andere bankrekening (IBAN) overgeschreven. Deze wijze van betalen kan via verschillende betaalproducten plaatsvinden, zoals:

Deze producten kenmerken zich met name door verschillen in wie het initiatief tot de betaling neemt (de ontvanger of de betaler), de snelheid waarmee de betaling wordt uitgevoerd en/of er een directe bevestiging van de ontvangst van het geld aan de begunstigde kan plaatsvinden.

Betaaldienstaanbieders informeren u graag over de details van de specifieke mogelijkheden die zij kunnen aanbieden.

BVNL-FOTO-WEBSITE-10
Sluiten
Woordenlijst bekijken